Skip to content Skip to footer

Om mig

Signe Mærkedahl

Autoriseret psykolog

Jeg er uddannet psykolog, Cand.psych ved Københavns Universitet i 2013 og autoriseret ved Psykolognævnet.

Jeg har specialiseret mig inden for hjerneskade- og hjernerystelsesområdet og har beskæftiget mig med en bred vifte af problematikker relateret hertil gennem de seneste 8 år.

Jeg har arbejdet med udredning og rehabilitering af lette såvel som svære hjerneskader samt senfølger af hjernerystelse. Jeg har erfaring både med den helt akutte fase kort efter skaden er sket såvel som med de problematikker, der kan opstå/bestå på længere sigt gennem årene.

Jeg har været med til at udarbejde og yde skræddersyede forløb ifm. udvikling og vurdering af arbejdsevne  herunder jobafprøvning i praktik eller tilbagevenden på egen arbejdsplads efter sygemelding.

Endelig har jeg  erfaring med behandling af psykiske problematikker både relateret til  hjerneskade eller hjernerystelse såvel som sekundært hertil. Behandling af eksistentiel krise, stress, angst, depression, selvværdsproblematikker og selvmordstanker.

Sådan arbejder jeg helhedsorienteret

Min tilgang tager udgangspunkt i det hele menneske og i den “bio-psyko-sociale sygdomsmodel”.  Sygdom (efter hjerneskade, hjernerystelse, stress eller andet) forstås ud fra samspillet mellem det enkelte menneskes biologiske, psykologiske og sociale omstændigheder. I mit arbejde vil jeg således tage udgangspunkt ikke kun i den konkrete sygdom og dens følger, men også i personligheden bag såvel som den konkrete hverdag, som man forsøger at tilpasse sig til og leve i.

Dine personlige værdier, styrker, erfaringer og håndteringsstrategier har betydning for, hvordan du bliver påvirket af sygdom og hvad sygdommen betyder for dig. Samtidigt har dine livsomstændigheder (civilstatus, alder, netværk, økonomi) stor indflydelse på, hvad der er muligt for dig at gøre og klare  .

I mit arbejde vil jeg hjælpe dig til at forstå din sygdom, dens baggrund og “biologi”, men også til at forstå dig selv.  Udgangspunktet i et forløb vil altid være dine  ønsker og behov, og valg af metode og fokus vil  ske i samarbejde med dig.

Metode og tilgang

Det allervigtigste for mig er at skabe et rum af tryghed og tillid, hvor du føler dig hørt og set. Et rum hvor vi  i samarbejde kan være nysgerrige på, hvad netop du har brug for, og hvordan vi skal arbejde med det.

Mit faglige udgangspunkt tager afsæt både i neuropsykologien og i min viden om hjernens og nervesystemets opbygning og funktioner, men også i udviklingspsykologien og i måden hvorpå vores opvækst og erfaringer gennem livet danner vores personlighed og har betydning for vores reaktioner, valg og håndteringsstrategier.

Jeg benytter mig af forskellige metoder, tilgange og værktøjer både fra neuro-pædagogikken, compassion-fokuseret terapi, mindfulness og metakognitiv terapi. Den enkelte metode og tilgang tilpasses dig og dine individuelle ønsker og behov.