Skip to content Skip to footer

For pårørende

i forhold til hjerneskade eller langvarige senfølger efter hjernerystelse

Om at være pårørende

Når et menneske rammes af hjernerystelse eller hjerneskade påvirkes både den ramte men også de nærmeste pårørende.  Skaden opstår typisk pludseligt og uden varsel, så de pårørende er uforberedte på de livsforandringer, som skaden kan medføre. Mange følger er af kronisk karakter, så den ramte kan have brug for vedvarende støtte fra sin familie. Dette medfører en langvarig belastning af familiesystemet. En del af følgerne kan i tillæg være skjulte og uforståelige for omgivelserne, og dette kan betyde, at de pårørende ikke altid får den støtte fra omgivelserne og deres netværk, som de har brug for. Endelig oplever mange pårørende at blive overset i rehabiliteringsforløbet, selvom en hjernerystelse eller erhvervet hjerneskade medfører et nyt og forandret liv for hele familien og ikke kun den ramte. Som pårørende kan man derfor føle sig alene, sårbar og isoleret, og det kan være svært at få taget hånd om og prioriteret sig selv, når det er ens nærmeste, der er “den syge”. Syptomer på angst, depression, forhøjet stress og belastning blandt tætte familiemedlemmer er således almindeligt både kort efter skaden, men også mange år efter skadestidspunktet.

 

 

Langvarig belastning kan gå ud over den pårørendes helbred både fysisk og psykisk og kan medføre sygemelding såvel som nedsat mulighed og kapacitet ift. at tage sig af den skadesramte. Det er derfor vigtigt at få passet på sig selv som pårørende og få varetaget sine gene behov også. Dertil at få viden, vejledning og strategier til at kunne støtte den ramte bedst muligt og få hverdagen til at fungere med de nye forandringer, roller, aktivitetsmuligheder og rutiner i familien.

Neuropsykologisk rådgivning og terapi

Jeg tilbyder et skræddersyet forløb til dig og evt. øvrige pårørende (ægtefælle, store hjemmeboende/voksne børn, søskende mv.) ud fra din konkrete situation, ønsker og behov.

Jeg kan gennemgå sygdomsforløbet med dig, og hjælpe dig til at forstå skaden og dens følger.

Jeg kan vejlede dig i, hvordan du kan støtte og hjælpe din kære bedst muligt i dagligdagen ift. f.eks. træthed og energiforvaltning, vanskeligheder med hukommelse, overblik, problemløsning mv., eller med praktiske gøremål. 

Jeg kan hjælpe dig ift. hensigtsmæssigt kommunikation og konflikthåndtering, eller ift. forståelse og håndtering af ændret adfærd hos din kære, følelsesudbrud eller nedsat indsigt i egne vanskeligheder.

Endelig tilbyder jeg terapi og støttende samtaler ift. at håndtere din sorg og krise, humørsvingninger, søvnproblemer, stress, angst eller depression. Dertil konkret støtte og vejledning til, hvordan du får husket dig selv, passet på dig selv og får opfyldt dine behov, som muligvis ikke længere bliver opfyldt inden for familien længere pga. skaden. Husk iltmasken til dig selv først, inden du kan hjælpe andre.