Skip to content Skip to footer

COVID-19 senfølger

Neuropsykologisk behandling ift. træthed, kognitiv påvirkning og andre mentale følger

Hvad er COVID-19 senfølger?

Undersøgelser viser, at en betydelig andel oplever følgevirkninger efter sygdomsforløb med COVID-19 i ugerne efter det akutte forløb. En mindre andel har forsat symptomer i mere end 12 uger efter. Følgevirkninger kan være mange og af både fysisk, psykisk, energimæssig og kognitiv karakter. De optræder både hos personer, der har haft et mildt, moderat, og alvorligt sygdomsforløb med indlæggelse og evt. intensiv behandling, og følgevirkninger kan forekomme i alle aldersgrupper og både hos personer, der er tidligere helt raske, og hos personer med kroniske sygdomme.

Det er velkendt, at personer, som har et længerevarende sygdomsforløb med infektion af alvorlig karakter, udvikler symptomer med lignende energimæssige, kognitive og psykiske symptomer. Symptomerne kan påvirke og forstærke hinanden, og der er risiko for forlængelse af sygdomsperioden og forværring af funktionsniveauet grundet denne negative spiral. Dette kan have sociale og økonomiske konsekvenser, hvorfor det er vigtigt at søge behandling, ikke kun ift. de fysiske symptomer, men i høj grad også de energimæssige, kognitive og psykiske følgevirkininger.

Beskrevne senfølger efter COVID-19

 • De fysiske symptomer kan være mange, herunder åndenød, smerter, hoste, tab af smags- og lugtesans, hovedpine, svimmelhed, hjertebanken mv.
 • Energimæssige symptomer ses som bl.a. udtalt træthed/fatique, nedsat muskelstyrke og søvnforstyrrelser.
 • De kognitive følgevirkninger ses i form af koncentrations- og hukommelsesbesvær samt problemer med overblik, planlægning og problemløsning mv.
 • De psykiske symptomer kan være humørsvingninger og øget stresslabilitet samt udvikling af angst og depression som følgevirkning

 

Neuropsykologisk behandling

Jeg tilbyder et skræddersyet behandlingsforløb til dig afhængigt af dine behov og ønsker.

En forløb vil typisk indledes med en gennemgang af dit sygdomsforløb og symptomer samt din personlige baggrund. Ved behov benyttes forskellige spørgeskema designet til målrettet udredning og behandling af  længerevarende sygdom.

Efterfølgende neuropsykologisk rådgivnings- og behandlingsforløb. Afhængigt af dine behov og ønsker kan det indeholde en kombination af følgende:

 • Opnåelse af større viden og forståelse for dine symptomer og sammenhængen mellem dem.
 • Vejledning og løbende sparring ift. at finde den rette balance i aktiviteter og pauser/hvile i dagligdagen og/eller på job.
 • Vejledning i gradvis eksponering samt genoptræning ift. forøgelse af energimæssig, sansemæssig og mental udholdenhed, herunder undgåelse af overstimulering og overbelastning.
 • Kognitiv (genop-)træning og udvikling af kompenserende strategier for kognitive følgevirkninger.
 • Identificering af eventuelle uhensigtsmæssige mestringsstrategier og handlemønstre og introduktion til nye værktøjer og tilgange.
 • Vedledning i stresshåndtering samt behandling ift. evt. angst eller depression.
 • Vejledning ift. tilbagevenden til job efter sygemelding eller optrapning i timer, herunder forslag til skånetiltag og kompenserende strategier.