Skip to content Skip to footer

Angst

Hvad er angst?

Angst er en normal følelse ligesom vrede, tristhed, glæde og andre følelser. Men for nogle løber angsten løbsk og udvikler sig til en sygdom.

Angst er en naturlig reaktion på noget, der føles farligt. Angsten sikrer, at man reagerer hurtigt og instinktivt, og at man fx flygter eller forsvarer sig, når man føler sig truet. I kroppen sker der det, at når hjernen opfatter, at der kan være fare på færde, sætter den helt automatisk gang i kroppens “kamp- eller flugt”-mekanisme. En kaskade af stresshormoner sendes ud i kroppen og gør den klar til at nedkæmpe eller flygte fra faren. F.eks. skabes hurtigere hjerterytme så ilt leveres hurtigere rundt i kroppen. Dette opleves som hjertebanken. Et andet eksempel er øget vejrtrækning, så der leveres mere ilt til muskler og hjerne. Dette kan opleves som svimmelhed, smerter eller trykken for brystet, besvær med vejrtrækning eller følelsen af at blive kvalt. Kamp- eller flugt- reaktionen var livsvigtig for vores overlevelse i stenalderen, men i vores moderne tidsalder er det, der gør os angste, sjældent noget, vi fysisk behøver at nedkæmpe eller flygte fra. Men det ved den del af vores hjerne ikke, så den reagerer på samme automatiske vis, som den alle dage har gjort.

Nogle mennesker oplever angst i situationer, der ikke burde udløse angst – fx hverdagssituationer som at købe ind eller tage med toget, gå til eksamen eller tale højt for en forsamling. Her er angstreaktionen ude af proportion med den reelle fare. Men hjernen og kroppen reagerer alligevel automatisk, som om man er i livsfare. Dette kan føles meget ubehageligt, og medfører derfor ofte adfærd, hvor man undgår eller flygter fra situationer, hvor angsten opstår. På samme vis kan man blive irritabel og kortluntet, fordi man er i “kamp-mode”. Kroppen er således i øget beredskab, og tankerne kredser kredser typisk om alle mulige farer. Det kan være bekymringer om ting i hverdagen, eller omkring én selv og éns nærmeste. Det kan også være bekymringer i større skala om klimaet, dyrevelfærd, kriser og krig i verden.

Der er mange grader af angst. Lige fra let nervøsitet til svære anfald af panik, hvor man er overbevist om, at man skal dø. Angst kan føles som en lammende fornemmelse, der går så meget ud over livskvaliteten, at man ikke kan føre et normalt liv. Angst kan enten opstå i specifikke situationer eller mere generelt og uforudsigeligt.

Typiske symptomer ved angst:

 • Hjertebanken, sveden og rysten
 • Svimmelhed og uro i kroppen
 • Mavesmerter, trykken i brystet og vejrtrækningsproblemer
 • Søvnproblemer
 • Sortnen for øjnene
 • Tørhed i munden og problemer med at synke
 • Kvalme og ondt i musklerne
 • Koncentrationsproblemer og irritabilitet
 • Uro og ængstelige tanker
 • Ændret adfærd hvor man undgår eller flygter fra situationer, hvor angsten kommer

Angst er en af de mest udbredte psykiske sygdomme. Vi kender alle til angst i en eller anden grad. Men for nogle bliver angsten langvarig og så intens, at de oplever en lammende fornemmelse, der hæmmer dem i at gøre almindelige dagligdags ting.

Angst kan opstå, når man bliver belastet. Og derfor er angst ofte et symptom ved andre psykiske sygdomme, ved stress/belastning og ved mange fysiske sygdomme. Begynder angsten at forhindre dig i at gøre ting, du gerne vil eller plejer at gøre, er det en god ide at søge behandling.

Behandling

Jeg tilbyder et skræddersyet behandlingsforløb til dig afhængigt af dine behov og ønsker.

Et behandlingsforløb vil typisk indeholde tre faser:

 • Fase 1:  Kortlægning af symptomer samt gennemgang af aktuelle situation og baggrund.  Vidensformidling ift. angst og introduktion til behandlingsmetode, metakognitiv terapi. Fælles plan og målsætning.
 • Fase 2: Identificering af personlige “tænkestrategier” ifm. angst. Bevidsthed om det, der trigger og fastholder din angst. Tilegnelse af nye værktøjer gennem konkrete øvelser og hjemmeopgaver til at reducere eller slippe af med angsten, bl.a. ved at lære at forholde sig til angsten på en ny måde.
 • Fase 3: Fokus på fremtiden. Overførsel af læring til andre områder. Forebyggelse af tilbagefald. Opsamling på læring og nye strategier.