Skip to content Skip to footer

Depression

Hvad er depression?

Depression er en psykisk sygdom eller tilstand, som varer i mindst to uger. Har man en depression, er man præget af generel nedtrykthed eller har mistet evnen til at føle noget. Nedtryktheden er typisk ledsaget af nedsat energi, øget træthed og nedsat lyst og interesse.

Man kan desuden have en eller flere såkaldte følgesymptomer, som:

  • Appetitændring
  • Søvnproblemer
  • Kognitive vanskeligheder (fx problemer med koncentration, hukommelse og problemløsning)
  • Nedsat selvfølelse og tendens til selvbebrejdelser
  • Nedsat sexlyst
  • Selvmordstanker/manglende lyst til at leve

Under en depression ændrer hele personens tankegang sig, så den bliver meget negativ. Den negative tænkning betyder, at man kritiserer sig selv og måske ikke opdager, at man faktisk er syg. Hvis man kender symptomerne på depression, kan man lettere opdage den.

Depression er almindeligt
Depression inddeles i grader hhv. mild, moderat og svær, afhængigt af hvor mange symptomer du har. Depression omfatter altså både relativt lette tilstande til alvorlige, langvarige og tilbagevendende sygdomme. Undersøgelser viser, at omkring 17-18 % af alle danskere får depression i løbet af deres liv. Det er altså en meget almindelig sygdom. Den kan opstå i alle aldre.

Hvorfor får man en depression?
Depression kan både opstå spontant og i forbindelse med belastninger som svær sygdom, ulykker, psykiske eller sociale belastninger, medicin, stress, fødsler m.m. Som de fleste psykiske sygdomme er der også her tale om en tilstand, hvor flere arvelige og miljømæssige årsager tilsammen udløser depressionen.

Tidlig behandling er vigtig
Mange mennesker får ikke behandling for depressionen. Det kan der være mange grunde til. Sygdommen kan blive overset, fordi den viser sig på atypiske måder eller optræder sammen med fysisk sygdom eller andre psykiske lidelser som for eksempel angst eller misbrug. Det kan også være, at den ramte ikke er klar over, at det er en sygdom, er flov over det eller ikke har energi til at søge hjælp.

Depression er en alvorlig sygdom, men heldigvis findes der gode muligheder for behandling. Meget tyder på, at behandlingen virker bedre, jo tidligere den begyndes. Derfor er det vigtigt at blive opmærksom på symptomerne og søge hjælp, hvis man har en depression.

Behandling

Jeg tilbyder et skræddersyet behandlingsforløb til dig afhængigt af dine behov og ønsker.

Et behandlingsforløb indeholder typisk tre faser:

  • Fase 1:  Kortlægning af symptomer samt gennemgang af aktuelle situation og baggrund.  Vidensformidling ift. depression og introduktion til behandlingsmetode, metakognitiv terapi. Fælles plan og målsætning.
  • Fase 2: Identificering af personlige “tænkestrategier” ifm. depression. Bevidsthed om “triggertanker”. Tilegnelse af nye færdigheder og værktøjer gennem konkrete øvelser og hjemmeopgaver til at opnå kontrol over og minimere negative tanker og følelser.
  • Fase 3: Fokus på fremtiden. Overførsel af læring til andre områder. Forebyggelse af tilbagefald. Opsamling på læring og nye strategier.