Skip to content Skip to footer

For kommuner

Jeg tilbyder forskellige skræddersyede løsninger - se vejledende ydelser og priser nedenfor og kontakt mig for et tilbud.

Neuropsykologisk konsulentbistand

Jeg tilbyder skræddersyede indsatser i samarbejde med kommuner ift. borgere og deres pårørende, som er ramt af hjerneskade, hjernerystelse eller kognitive senfølger efter COVID-19.

Der kan være tale om enkeltstående samtaler såvel som kortere og længere forløb. Afhængigt af behovet kan indsatserne involvere psykoedukation, kognitiv screening ved neuropsykologisk testning, kognitiv træning, udvikling af kompenserende strategier ift. kognitive vanskeligheder i hverdagen og/eller på arbejde, vejledning i tilpasning og håndtering af en ny hverdag, støtte til håndtering af eksistentiel krise og psykiske reaktioner på de forandrede livsvilkår, psykoterapeutisk behandling af stress, angst eller depression.

Jeg tilbyder ligeledes  neuropsykologisk sparring og rådgivning  samt supervision til andre faggrupper, som i det daglige arbejder med rehabilitering og/eller tilbagevenden til job  ift. mennesker ramt af hjerneskade, hjernerystelse eller   kognitive senfølger efter COVID-19.

Indsatser kan foregå i min klinik i Roskilde, i borgers hjem eller på lokalt genoptrænings-/sundhedscenter (eller lign.) efter aftale.

Jeg tilbyder følgende ydelser. Priserne er vejledende så kontakt mig for et konkret tilbud.

 • Individuel samtale: 950 kr. (60 minutter).
 • Individuel samtale med ledsager/ par- eller familiesamtale: 950 kr. (60 minutter), 1425 kr (90 minutter).
 • Neuropsykologisk indsats i kommunalt tværfagligt rehabiliteringsforløb: 950 kr. pr. time. Der faktureres for hvert påbegyndt kvarter (eksempelvis ved deltagelse på behandlermøde, statusmøde, mellemliggende kommunikation og samarbejde, koordinering mellem tværfaglige parter mv.).
 • Neuropsykologisk sparring og rådgivning eller supervision til kommunalt fagpersonale (herunder evt. gennemlæsning af sagsmateriale): 950 kr. + moms pr time. Der faktureres for hvert påbegyndt kvarter.
 • Undervisning af fagpersonale eller pårørende: 1900 kr. + moms pr undervisningstime (inkluderet kommunikation, administration, forberedelse og handouts i prisen). Der faktureres for hvert påbegyndt kvarter.
 • Kognitiv screening: (max.) 5.000 kr. + moms.
 • Fuld neuropsykologisk undersøgelse: 10.000 kr. + moms.
 •  Skriftlige neuropsykologiske erklæringer/vurderinger: 3.000 kr. + moms.
 • Transport: 3,51 kr. pr. kørt kilometer + 700 kr. pr. time. Der faktureres for hvert påbegyndt kvarter fra dør til dør.

Baggrund og erfaringsgrundlag

Jeg har siden begyndelsen af 2014 arbejdet som neuropsykolog på BOMI Center for hjerneskade og genoptræning (inkluderet i Cervello fra juni 2021). Her har jeg arbejdet med udvikling og rehabilitering af mennesker ramt af hjerneskade på både alment, avanceret og specialiseret niveau. Dertil forløb med arbejdsevneudvikling og -afklaring både ift. borgere med hjerneskade og senfølger efter hjernerystelse og/eller piskesmæld. Tilgangen har været tværfaglig, og jeg har samarbejdet med både interne kolleger, men i høj grad også eksterne lokale fagpersoner ifm. rehabiliteringssager eller som konsulent i den enkelte kommune.

Problemstillingerne har ofte været komplekse, involverende borgere som har været henvist bl.a. grundet kronificering og /eller komorbiditet i form af  psykiske lidelser som angst, stress- /belastningsreaktioner, depression, OCD, PTSD, personlighedsforstyrrelser, funktionelle lidelser/overbygninger, kroniske smerteproblematikker, selvmordstanker, misbrug.

Jeg har i tillæg arbejdet med hjerneskaderamte som konsulent på deltid på hhv. neurologisk hospitalsafdeling med akut indlagte patienter, samt på kommunale rehabiliteringsafdelinger med patienter indlagt til rehabilitering inden udskrivelse til eget hjem.

 

Jeg har erfaring med en bred vifte af arbejdsopgaver:

 • Individuelle psykologiske/neuropsykologiske samtaleforløb med borgere med hjerneskade eller senfølger efter hjernerystelse.
 • Rehabilitering og individuel psykologisk/neuropsykologisk behandling som del af tværfagligt forløb med udgangspunkt i arbejdsevneudvikling- og afklaring.
 • Tilrettelæggelse og koordinering af tværfaglige rehabiliteringsforløb på alment,  avanceret eller specialiseret niveau og løbende samarbejde samt neuropsykologisk vejledning af andre faggrupper i forbindelse hermed.
 • Pårørendesamtaler og -forløb samt par- og familieterapi.
 • Neuropsykologiske undersøgelser, personlighedsanalyser samt screening ift. udredning af psykisk belastning og psykisk lidelse (primært angst og depression) og selvmordsrisikovurderinger.

 • Deltagelse ved statusmøder ifm. rehabiliteringssager med borger, pårørende samt kommunale samarbejdspartnere (eks. sagsbehandler, hjerneskadekoordinator , hjemmevejledere, beskæftigelseskonsulent mv.).

 • Arbejdspladsbesøg ift. praktiketablering og under arbejdsevneafprøvning.

 • Udformning af rapporter  ifm. arbejdsevnegenoptræning og -afklaring, samt  tværfaglige statusrapporter ved afslutning af rehabiliteringsforløb til brug for kommunernes
  rehabiliteringsteams ifm. tilkendelse af fleksjob/pension.

 • Kognitiv screening og rehabiliterings- anvisninger af indlagte borgere.

 • Kognitiv udredning af indlagte patienter på rehabiliteringsafsnit samt vedledning og sparring til øvrige fagpersonale ift. rehabiliteringsindsatser og tilgange.

 • Fast neuropsykologfaglig konsulent i kommunalt Hjerneskadekoordineringsteam (gennem 3 år). Involverende faglig sparring og rådgivning til repræsentanter i kommunen fra hhv. visitationen, rehabiliteringsteamet, genoptræningsterapien, jobcentret samt familieafdelingen, hjemmevejlederkorpset mv. mhp. koordinering af forløb med borgere ramt af erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse.

 • Pårørendeundervisningsforløb på gruppebasis i kommuner i hjernens opdeling og funktioner, psykiske reaktioner samt krise- og stresshåndtering.

 • Kursusafholdelse udbudt af egen arbejdsplads ift. opkvalificering af
  andre faggrupper inden for neurorehabilitering ift. hhv. hjernens opdeling og funktioner, samt neuropædagogik.

 • Supervisionsforløb på gruppebasis af andre faggrupper (plejepersonale, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter samt specialpædagoger).